Sistem Odası ve Veri Merkezi Çözümleri

Yönetilemez bir switch ve bilgisayardan biraz daha iyi bir donanımla, bir sunucu kasası ile başlayan serüven;

Gelişen teknoloji ile beraber artan aktif cihaz ile beraber kurumların kendi sistem odalarını kurmaları veya yönetmeleri neredeyse kaçınılmaz bir hal almıştır.

Artan data veya işlem gücü sayesinde birden çok aktif cihaza gereksinim duyulan günümüzde doğru bir sistem odası kurgulamak ve yönettmek çok önemlidir. 

Omay Teknoloji olarak sizlere en doğru ve iedal sistem odasını kurar veya taşırız. 

 

Günümüz iş akış ve hizmetlerinin büyük çoğunluğu bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşmektedir.

Bundan dolayı bilişim sistemleri, özellikle verinin saklanması ve yedeklenmesi artık hayati önem taşımaktadır.

Veriyi saklayan sunucuların sürekliliğinin sağlanması, bulundukları sistem odalarının ısı, nem, toz, yangın, su basması gibi her türlü olasılıklar için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir.

Tüm bunların yanında yükseltilmiş taban ile sağlıklı bir kablolama, soğutma ve güç kaynakları sistemleri mümkünse yedekli olacak şekilde tasarlanmalı ve sistem odaları için uygulanmalıdır.

Oda ısı ve nem ölçer gibi ortam izleme sistemleri ile sistem odası izlenmeli ve olağan dışı bir durumda ilgili kişilere bilgi mesajları göndermelidir.

Cihaz sayısına bağlı olarak network kabin ve sunucu kabin olmak üzere birden fazla rack kabin konumlandırmak mümkündür.

Böyle bir durumda en sağlıklı kablolama rack kabinler arası patch panel aynalama yöntemi ile olur.

Zamanla büyüyen sistem odalarının dar alanda sıkışması veya kurumların yer değiştirmesi sebebiyle sistem odalarının taşınması gerekebilir.

Böyle bir durumda Felaket kurtarma merkezine sahip olan kurumlar; veri trafiğini bu veri merkezine yönlendirerek ana veri merkezini kolayca taşıyabilir veya istedikleri değişikliği yapabilirler.

Aksi durumda veri merkezlerinde yapılacak çalışmalar kesintilere sebep olacaktır.

Kurumlar kendi bünyelerinde böylesi kompleks bir sistem odası ilgilenmek yerine, bu altyapıyı en sağlıklı şekilde tasarlayan bir servis sağlayıcısında kendi veri ve felaket kurtarma merkezlerini oluşturabilirler.

Sistem Odası Çözümlerimiz

  • Sistem Odası Kurulumu
  • Sistem Odası Taşınması
  • Sistem Odası Ekipmanları
  • Aktif ve Pasif Cihazlar
  • UPS Çözümleri
  • İklimlendirme Çözümleri

Sanallaştırma Nedir?

Sanallaştırma fiziksel sunucular veya donanımlar üzerinde kaynakları belirli bir ihtiyaca göre yazılımsal olarak ayrılmasına denir. Sanallaştırma sayesinde fazladan kaynak harcamadan almanıza veya boşta olan kaynağınızı değerlendirmiş olursunuz.

BT danışmanının faydaları nelerdir?

BT danışmanları sektörde karşılaştığı birçok problemin vermiş olduğu tecrübe ile hareket ederler, bu nedenler problemin çözümü için zaman dan tasaruf ettirir.

İş için bir BT danışmanı tutarsak ne yaptırmış olursunuz?

Probleminize sizin göremediğiniz bir yaklaşım ile yaklaşarak, zamanınızı boşa veya biliçsizce harcamamanızı sağlar.


Çözüm Ortaklarımız